Terug

AFM vraagt aandacht voor aanpak integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

In een persoonlijke brief aan alle accountantsorganisaties die wettelijke controles bij organisaties zonder openbaar belang uitvoeren (de niet-OOB-accountantsorganisaties) heeft de AFM om aandacht gevraagd voor integriteitsrisico’s. Hierbij is ook gewezen op de zogenaamde Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA). De SIRA kan accountantsorganisaties helpen om goed inzicht te krijgen in integriteitsrisico’s en om deze te beheersen.

Een accountantsorganisatie moet haar bedrijfsuitoefening zo organiseren dat een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf gewaarborgd is. Daardoor wordt de betrokkenheid van de accountantsorganisatie bij integriteitsschendingen tegengegaan.

Systematische Integriteitsrisico Analyse

De SIRA is een effectief instrument om inzicht te krijgen in integriteitsrisico’s en deze te beheersen. Een effectieve SIRA vormt een goede basis voor een adequate inrichting van de beheerste en integere bedrijfsvoering. In onderstaande brochures van De Nederlandsche Bank staan handvatten voor de SIRA en een aantal ‘good practices’ die ook toepasbaar zijn op de accountantspraktijk.

AFM Monitor

De AFM zal in de Monitor 2017 vragen stellen aan accountantsorganisaties over de beheersing van integriteitsrisico’s en een onderzoek uitvoeren bij een aantal niet-OOB-accountantsorganisaties. Hierbij wordt gekeken of die accountantsorganisaties over procedures beschikken en maatregelen hebben genomen die gericht zijn op het toereikend beheersen van integriteitsrisico’s. De goede praktijkvoorbeelden die uit dit onderzoek naar voren komen zal de AFM publiceren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel