Terug

Beleidsregel geschiktheid beleidsbepalers OOB-accountantsorganisaties vastgesteld

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Beleidsregel geschiktheid Wta vastgesteld. Deze beleidsregel beschrijft het toetsingskader dat de AFM gaat gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers van OOB-accountantsorganisaties en is per 1 juli 2018 van kracht.

Wetsvoorstel

Personen die het beleid van een OOB-accountantsorganisatie (mede) bepalen moeten betrouwbaar zijn. Naast dit bestaande betrouwbaarheidsvereiste wordt per 1 juli 2018 de geschiktheidstoets voor beleidsbepalers (bestuurders en interne toezichthouders) van OOB-accountantsorganisaties ingevoerd. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 september 2017 goedgekeurd. Het ligt nu voor bij de Eerste Kamer.

Beleidsregel geschiktheid

De beleidsregel beschrijft het toetsingskader dat de AFM zal toepassen bij deze geschiktheidstoetsingen. De AFM heeft eerder een concept van deze beleidsregel geconsulteerd. In het feedback statement staat beschreven op welke wijze de reacties hierop zijn verwerkt.

Toetsingskader

De beleidsregel verduidelijkt welke aspecten de AFM bij de toetsing van een beleidsbepaler van een OOB-accountantsorganisatie in aanmerking zal nemen. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag en heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  • bestuur, organisatie en communicatie
  • producten, diensten en markten waarop de accountantsorganisatie actief is
  • beheerste en integere bedrijfsvoering
  • evenwichtige en consistente besluitvorming.

Deze worden in de beleidsregel nader uitgewerkt.

Overgangsregeling

Voor de beleidsbepalers die op het moment van inwerkingtreding van de geschiktheidseis al in dienst zijn, geldt een overgangsregeling. Zij zijn geschikt zolang de toezichthouder niet tot een ander oordeel is gekomen op grond van een geschiktheidstoets. Deze toetsingen onder het overgangsrecht noemen we inhaaltoetsingen.

Start toetsingen

De AFM begint in overleg met de accountantsorganisaties in het tweede kwartaal 2018 met de toetsingen van zowel bestaande als nieuwe beleidsbepalers. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Geschiktheidstoetsingen OOB-accountantsorganisaties

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020-797 2129 of danielle.de.jong@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel