Go to content
wettelijke-uitspraak
Maatregel 03/03/17

AFM legt bestuurder vermoedelijke flitskredietaanbieder last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de bestuurder van een vermoedelijke onderneming die mogelijk in Nederland flitskrediet heeft aangeboden of daarin heeft bemiddeld. De bestuurder voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te stellen of de bestuurder zonder vergunning van de AFM actief is geweest.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21-12-2016 27-12-2016

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak in een kort geding van 20 februari 2017 geoordeeld dat de AFM bij openbaarmaking van de last onder dwangsom en in de berichtgeving daarover de naam van de betrokken bestuurder en onderneming moet anonimiseren.

Op de website werd (vermoedelijk) krediet met een korte looptijd (flitskrediet) aangeboden aan Nederlandse consumenten en/of werd daarin bemiddeld. Deze website is niet langer online. De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat de onderneming mogelijk opdracht heeft gegeven aan een Nederlands (gelieerd) incassobureau om flitskredieten, afgesloten op de website, uit te betalen aan Nederlandse consumenten. Daarnaast zou de onderneming het Nederlandse incassobureau opdracht hebben gegeven om geldbedragen, die zien op terugbetalingen van krediet, te innen. Ook zou de onderneming een samenwerking hebben (gehad) met een Maltese partij die mogelijk betrokken is bij de website waar de kredieten werden aangeboden.

Vergunning nodig

Het aanbieden van krediet en het bemiddelen daarin mag niet zonder een vergunning van de AFM, tenzij er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. De onderneming heeft geen vergunning van de AFM voor het aanbieden van krediet of het bemiddelen daarin op de Nederlandse markt. De AFM heeft onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen vast stellen of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling.

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

De bestuurder heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Tot op heden heeft de bestuurder niet de bankafschriften van de onderneming verstrekt. Sinds 28 februari 2017 is de bestuurder daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat de bestuurder niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of persoon opgedragen een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming of persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Meer informatie

Last onder dwangsom

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.