Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 27/03/17

AFM legt boete op aan de heer R.J. Wegner voor oneerlijke handelspraktijken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 december 2016 een boete van €5.000 opgelegd aan de heer R.J. Wegner. De boete is opgelegd omdat WVGH B.V. (WVGH) onjuiste en misleidende informatie heeft verstrekt aan beleggers, en essentiële informatie niet of te laat is verstrekt. De heer Wegner had de leiding binnen WVGH.

Burger Funds

Consumenten konden in 2010 geld uitlenen aan 5 Burger Funds. Dit geld werd gebruikt voor het kopen van (fastfood) restaurants in Berlijn en omgeving. Bij deze beleggers werd benadrukt dat ze hun geld na 6 tot 12 maanden terug zouden krijgen, of mogelijk eerder. Er werd onvoldoende duidelijk gemaakt dat dit ook later kon worden. WVGH vertelde bovendien niet aan de beleggers dat vanaf het begin duidelijk was dat de restaurants moesten worden verkocht, voordat zij hun geld terug konden krijgen.

De grond waarop restaurants stonden is op een gegeven moment getaxeerd. WVGH heeft de beleggers toen niet geïnformeerd dat de grond veel minder waard bleek te zijn dan eerder aan hen was voorgespiegeld. Door de lagere waarde kregen veel beleggers sowieso niet meer hun hele lening terug. Ook werd de rente voor alle beleggers veel lager vastgesteld. WVGH heeft de beleggers verteld dat dit kwam door de lagere huuropbrengsten van de restaurants. Zij heeft niet verteld dat dit voor een belangrijk deel ook kwam doordat de grond veel minder waard was.

Uit de jaarrekeningen van de Burger Funds over de jaren 2012 en 2013 bleek dat zij er niet goed voor stonden. WVGH heeft die jaarrekeningen, tegen de afspraak in, pas op 2 maart 2015 aan de beleggers gegeven.

De Burger Funds vielen niet onder het toezicht van de AFM maar WVGH heeft wel bij de beleggers benadrukt dat zij een vergunning van de AFM had. Toen WVGH haar vergunning bij de AFM inleverde, heeft zij dat niet aan de beleggers verteld.

Het onderzoek van de AFM naar de leningen van de beleggers aan de Burger Funds liep tot 2 maart 2015. Op dat moment waren de leningen nog niet terugbetaald.

Boete

Voor de hiervoor omschreven oneerlijke handelspraktijken kan de AFM aan de heer Wegner een boete opleggen van maximaal €450.000. De overtreding is extra ernstig omdat de beleggers die geld hebben uitgeleend, op meerdere punten onjuiste of misleidende informatie hebben gekregen, en te laat of niet zijn voorgelicht, waardoor zij niet in staat zijn gesteld om een weloverwogen beslissing te nemen. Ook is de periode van de overtreding lang. De AFM vindt de overtreding ook extra verwijtbaar omdat de heer Wegner wist dat de beleggers niet volledig op de hoogte waren, en die situatie lange tijd heeft laten voortbestaan. De AFM kan echter niet voorbij gaan aan het feit dat de heer Wegner failliet is. Het uitgangspunt van de AFM is dat ook aan een persoon met weinig tot geen draagkracht een boete van zekere omvang wordt opgelegd. De AFM heeft de bestuurlijke boete daarom vastgesteld op een bedrag van €5.000.

Wet handhaving consumentenbescherming

Op grond van de ‘Wet handhaving consumentenbescherming’ kan de AFM optreden tegen oneerlijke handelspraktijken die verband houden met een financiële dienst of activiteit. Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn het verstrekken van onjuiste informatie over de belangrijkste kenmerken van een product, het weglaten of te laat verstrekken van essentiële informatie of het onduidelijk zijn over essentiële informatie.

De heer Wegner heeft 6 weken de tijd om te beslissen of hij in bezwaar wil gaan tegen de boete.

Contact

Het volledige besluit kunt u hiernaast vinden in pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.