Terug

Rapportageverplichting beheerder icbe

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Een beheerder van een icbe is verplicht om binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te verstrekken (art. 4:51, lid 1 Wft).

In de meeste gevallen is de termijn voor het inleveren van deze gegevens inmiddels verstreken. Als de betreffende beheerder deze gegevens naar een ander e-mailadres dan TGFO_jaarrekeningen@afm.nl verzonden heeft, of verzuimd heeft deze gegevens vóór 1 mei 2017 aan te leveren, verzoeken we om de documenten alsnog zo snel mogelijk naar TGFO_jaarrekeningen@afm.nl te versturen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel