Terug

AFM ondersteunt initiatief voor financiële APK

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

De AFM heeft in haar wetgevingsbrief vorig jaar al het belang van een financieel overzicht voor de consument benadrukt. Stichting Financieel Paspoort biedt consumenten de mogelijkheid om met een digitale tool, een zogeheten financiële APK, overzicht te krijgen van een groot deel van hun financiële situatie. De AFM ondersteunt dit initiatief vanaf 1 juni actief.

Doel van zo’n ‘financiële APK’ is consumenten allereerst inzicht te geven in hoeverre zij onder andere na pensionering voldoende inkomen hebben. En hen ten tweede tot actie te laten overgaan als blijkt dat er een mogelijk financieel tekort is, om voorzienbare teleurstellingen te voorkomen. 

Naast de opbouw van het werkgeverspensioen kan hierbij ook worden gekeken naar vaste lasten zoals een hypotheek, en naar bezittingen zoals spaargeld en beleggingen. Het initiatief van Stichting Financieel Paspoort biedt consumenten de mogelijkheid om met een digitale tool een overzicht te krijgen van een groot deel van hun financiële situatie. Stichting Financieel Paspoort kent geen winstoogmerk.

Bijdrage van de AFM

De AFM steunt het financiële APK en vindt dat het initiatief een goede bijdrage levert aan het creëren van een integraal financieel overzicht. Concreet betekent dit dat de AFM de komende tijd gaat deelnemen aan de stuurgroepvergaderingen van Stichting Financieel Paspoort en meedenken over bestaande en nieuwe standaarden in het kader van het financiële APK. Daarnaast onderzoekt de AFM welke belemmeringen er marktbreed bestaan bij het creëren van integraal financieel overzicht en het geven van financieel inzicht aan consumenten.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel