Terug

Deadline inleveren jaarrekening beleggingsondernemingen 1 juli 2017

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Beleggingsondernemingen met zetel in Nederland zijn verplicht om binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  te verstrekken (art. 4:85, lid 1 Wft).

Aangezien het boekjaar voor de meeste beleggingsondernemingen gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dit dat deze gegevens uiterlijk vóór 1 juli aanstaande door de AFM moeten zijn ontvangen. Stuur deze documenten naar het volgende e-mailadres: TGFO_jaarrekeningen@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel