Terug

AFM boete voor financieel dienstverlener Double RR Holding

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 december 2014 een boete opgelegd van €37.500 aan Double RR Holding B.V. (Double RR). Deze boete is op 26 januari 2017 onherroepelijk geworden en wordt daarom nu door de AFM gepubliceerd. Double RR heeft in de periode van 1 januari 2011 tot en met 23 oktober 2012 verschillende overtredingen begaan. De boete is opgelegd omdat Double RR geen beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt.

De AFM heeft 11 dossiers van Double RR onderzocht. Uit de dossiers bleek dat Double RR het liet gebeuren dat consumptief krediet werd verkocht door consumenten persoonlijk te bezoeken. Persoonlijke verkoop van kredieten aan huis is echter verboden. Ook werd duidelijk dat Double RR provisie in rekening bracht voor het afsluiten van een consumptief krediet bij haar klanten, terwijl de wet voorschrijft dat alleen een vergoeding in rekening mag worden gebracht bij de kredietverstrekker. Ten slotte heeft de AFM vastgesteld dat het bij Double RR schortte aan een goede bedrijfsvoering. Double RR beschikte bijvoorbeeld niet over procedures en maatregelen om een zorgvuldige dienstverlening aan haar klanten te waarborgen.
  

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
30-12-2014 06-02-2015 06-10-2015 (1) 31-11-2015 (2)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) Het ingestelde beroep is op 26 januari 2017 ingetrokken. Het boetebesluit is daarmee op 26 januari 2017 onherroepelijk geworden.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06 - 2564 3043 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel