Go to content
Uitspraak CBb: de boete/lod blijft in stand
Maatregel 15/06/17

AFM legt boete op aan creditcardbedrijf ICS voor onverantwoorde kredietverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juni 2017 een bestuurlijke boete van €2.400.000 opgelegd aan International Card Services B.V. (ICS). De boete is opgelegd omdat ICS van juni 2012 tot maart 2015 meer krediet heeft verstrekt dan verantwoord was. Hierdoor hebben kaarthouders meer rente en kosten moeten betalen aan ICS en zijn ze mogelijk in financiële problemen geraakt.

 

De overtreding

ICS is een bank die haar klanten doorlopend krediet aanbiedt in de vorm van creditcards met een ‘Gespreid Betalen Faciliteit’. De AFM heeft meldingen van klanten van ICS ontvangen die opnieuw inkomensgegevens moesten verstrekken, waarna bleek dat hun inkomen ontoereikend was voor de eerder aan hen toegekende kredietlimiet. De AFM is vervolgens een onderzoek gestart bij ICS. In 26 van de 29 onderzochte dossier heeft de AFM overkreditering vastgesteld. Klanten van ICS mochten 15% meer betalingen met een creditcard doen dan volgens de kredietlimiet was toegestaan. Ook hield ICS bij de vaststelling van de kredietruimte ten onrechte geen rekening met eventuele kosten voor kinderen van de klant.

ICS heeft een regeling vastgesteld om gedupeerde kaarthouders te compenseren en heeft daarvoor een bedrag van circa €47.000.000 gereserveerd.

Boetehoogte

De AFM vindt een boete van €2.400.000 in dit geval passend. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, maar ook met de door ICS getroffen regeling om gedupeerde klanten tegemoet te komen.

Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld tegen de boete, zodat die definitief is.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
07-06-2017 geen

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.