Terug

AFM legt New Sources Energy N.V. last onder dwangsom op

Maatregel

wettelijke-uitspraak

Update 13 maart 2019: lees hier de laatste stand van zaken rond de juridische procedure.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 13 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan New Sources Energy N.V. (NSE). NSE voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden. 

De AFM heeft geconstateerd dat NSE, een beursgenoteerde instelling, in haar berichtgeving aan het publiek onduidelijke informatie over haar activiteiten heeft gegeven. De AFM vermoedt dat NSE daarmee mogelijk regelgeving van hoofdstuk 5.1a (Regels voor informatievoorziening door uitgevende instellingen) en hoofdstuk 5.4 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik en voor het optreden op markten in financiële instrumenten) van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden. De AFM heeft NSE herhaaldelijk om informatie gevraagd om te kunnen vaststellen in hoeverre NSE het publiek juist en volledig heeft geïnformeerd.

NSE heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijnen geleverd. Sinds 29 december 2016 is NSE daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM heeft de informatie nog steeds niet ontvangen. Iedere dag dat NSE niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen van NSE die nodig is om vast te kunnen stellen of zij een overtreding van de Wft heeft begaan.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel