Terug

ESMA publiceert aanvullende Q&A’s over transparantie en marktstructuur

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft de Q&A's over transparantie aangevuld met vragen en antwoorden rondom systematische internalisatie (systemic internalisers, hierna SI). De Q&A's over marktstructuur zijn met 3 nieuwe vragen aangevuld.

Deze aanvulling van de Q&A's gaan over de berekening die beleggingsondernemingen moeten uitvoeren om te beoordelen of ze SI zijn.
De Q&A's geven uitleg over:

  • het niveau waarop de beleggingsonderneming de berekening moet uitvoeren
  • welke transacties daarbij zijn uitgezonderd van of juist opgenomen in de berekening
  • op welk niveau van activaklasse de berekening moet worden uitgevoerd
  • hoe SI's in andere instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten (non-equity instruments) aan hun quote verplichtingen kunnen voldoen.

De Q&A's over marktstructuur zijn met drie nieuwe vragen aangevuld. De Q&A's geven uitleg over:

  • wanneer de operator van een multilaterale handelsfaciliteit (multilateral trading facility, hierna MTF) lid van zijn eigen MTF kan zijn
  • hoe bepaalde handelsfaciliteiten aan de colocatie verplichtingen moeten voldoen
  • hoe de verwijzing naar market makers op grond van artikel 2 (1) (d) van MiFID II moet worden begrepen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel