Terug

Voorschrift verbonden aan bemiddelingsvergunning Wilshaus Verzekeringen & Advies

Maatregel

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 juni 2017 het besluit genomen dat het J. Wilshaus h.o.d.n. Wilshaus Verzekeringen & Advies niet langer is toegestaan om te adviseren uit hoofde van haar bemiddelingsvergunning.

Financieel adviseurs met een bemiddelingsvergunning mogen ook adviseren over de financiële producten waarop de bemiddelingsvergunning van toepassing is. J. Wilshaus heeft niet aangetoond dat adviserende medewerkers van haar beschikken over de diploma’s die vereist zijn om te mogen adviseren in de productgroepen van de verstrekte vergunning. J. Wilshaus voldoet daarmee niet aan de relevante vakbekwaamheidseisen die vanaf 1 januari 2017 gelden. Daarom heeft de AFM het besluit genomen om een voorschrift te verbinden aan de bemiddelingsvergunning van J. Wilshaus. Het voorschrift bepaalt dat het J. Wilshaus niet langer is toegestaan te adviseren. Het besluit van de AFM het voorschrift te verbinden aan de bemiddelingsvergunning van Wilshaus kan niet meer door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Volgens de wet is sprake van adviseren wanneer een onderneming een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant aanbeveelt. Het adviseren over financiële producten is alleen toegestaan met een vergunning van de AFM.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797  24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

           
Stand van zaken
Besluit tot verbinden van voorschrift Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
1 juni 2017 (1) Geen (2) n.v.t. Geen n.v.t. Geen

n.v.t.

(1) Op 1 juni 2017 heeft de AFM besloten een voorschrift te verbinden aan de vergunning van J. Wilshaus.
(2) Tegen het door de AFM op 1 juni 2017 genomen besluit is geen bezwaar ingesteld. Daarmee staan er geen rechtsmiddelen meer open tegen het besluit.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel