Go to content
rapport
28/12/17

Informatieverstrekking door crowdfundingplatformen onder de maat

Crowdfundingplatformen doen nog te weinig om de investeerders te voorzien van relevante informatie over de risico’s van hun crowdfundingportefeuille op hun websites. Voor investeerders is het hierdoor vaak niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek van de websites van alle geregistreerde crowdfundingplatformen naar de mate van transparantie over betalingsachterstanden, afboekingen en het gemiddelde nettorendement.

Crowdfunding maakt het voor investeerders mogelijk op een laagdrempelige manier geld te lenen aan particulieren of ondernemingen. De AFM vindt het belangrijk dat investeerders dit weloverwogen kunnen doen en passende investeringsbeslissingen kunnen nemen. Investeerders moeten op basis van de beschikbare informatie op de website van het platform een goede inschatting kunnen maken van de nettorendementen die zij kunnen behalen. Ook moeten investeerders inzicht krijgen in de risico’s die gepaard gaan met de investering. Belangrijke onderdelen van transparante informatieverstrekking zijn inzicht in betalingsachterstanden, afboekingen en gemiddelde netto-rendementen in de portefeuille van een crowdfundingplatform.

Onderzoek

De AFM heeft eerder geconstateerd dat de informatieverstrekking door crowdfundingplatformen over deze onderwerpen achterbleef. Op 30 december 2016 heeft de AFM de crowdfundingsector opgeroepen actie te ondernemen. Om te bepalen of de crowdfundingsector stappen heeft gezet richting meer transparantie over de portefeuille-informatie, heeft de AFM in het derde kwartaal van 2017 een onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn de websites van alle bij de AFM geregistreerde crowdfundingplatformen bekeken. In het onderzoek is gekeken op welke wijze platformen informatie geven over de risico’s binnen hun portefeuille.

De algemene conclusie is dat bij de overgrote meerderheid van de platformen de informatieverstrekking aan investeerders over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen binnen hun projectportefeuille, onder de maat is. Deze platformen geven geen realistisch beeld van de risico’s van een investering en schieten tekort in de informatieverstrekking aan de investeerder.

Tegelijkertijd is de AFM in haar onderzoek ook een aantal platformen tegengekomen die wel goede stappen hebben ondernomen om de portefeuille-informatie op een vindbare, begrijpelijke en evenwichtige wijze weer te geven. Het gaat hier om platformen die gezamenlijk een flink marktaandeel hebben.
 
Van de 47 platformen met een website vermelden 30 platformen geen informatie op hun website over betalingsachterstanden, afboekingen en/of netto-rendementen. Als een platform wel informatie beschikbaar stelt, is deze vaak niet makkelijk vindbaar. Slechts 3 platformen maken al op hun homepagina melding van het percentage aan betalingsachterstanden, afboekingen en het gemiddelde netto-rendement. Verder verschilt de hoeveelheid informatie en de wijze waarop die wordt gepresenteerd sterk tussen de verschillende platformen. Platformen hanteren verschillende definities van belangrijke begrippen en bemoeilijken daarmee de onderlinge vergelijkbaarheid van platformen. Slechts één platform volgt de oproep van de AFM van 30 december 2016 en boekt posten af na 90 dagen. Andere platformen boeken posten af na een langere termijn, van 180 of 365 dagen.

Good en bad practices

In het rapport geeft de AFM weer wat de resultaten van haar onderzoek zijn en worden er per onderdeel good en bad practices genoemd. De AFM heeft alle platformen beoordeeld op 23 punten en heeft die informatie gedeeld met de platformen. De AFM zal in 2018 via onder meer een self assessment meten of de platformen vooruitgang boeken.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.