Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan financieel adviseur Van der Aa uit Enschede

Maatregel

praatballon

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 augustus 2017 een last onder dwangsom van €2.000 per dag opgelegd aan de heer Van der Aa, handelend onder de naam Van der Aa Assurantiën, in Enschede. De last is opgelegd omdat Van der Aa niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.

Van der Aa Assurantiën is een financieel adviesbureau met een vergunning van de AFM. Als onderdeel van het toezicht van de AFM moet Van der Aa de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2017 (Marktmonitor) invullen. Hierdoor krijgt de AFM inzicht in de markt en kan zij het toezicht gerichter inzetten.

Ondanks herhaalde verzoeken heeft Van der Aa Assurantiën de gevraagde informatie niet geleverd. Daarom legt de AFM aan Van der Aa een dwangsom op. Voor iedere dag dat Van der Aa Assurantiën niet aan de opgelegde last om de informatie alsnog te verstrekken voldoet, loopt de dwangsom op met €2.000, tot een maximum van in totaal €20.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald aan de AFM.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Monique Matze, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2374 of monique.matze@afm.nl 

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
08-08-2017 12-09-2017 30-11-2017 Geen (1)
(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel