Terug

Karina Raaijmakers over realistische verwachtingen voor pensioendeelnemers

Lezing Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

speech

Op donderdag 13 april 2017 verzorgde Karina Raaijmakers (hoofd Verzekeren en Pensioenen) de keynote speech bij het seminar ‘Eye on Pensions’. Het thema van dit jaar was ‘Verandervermogen in de pensioensector: wat komt daar bij kijken?'

Het publiek bestond uit pensioenfondsbesturen, management van pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en andere betrokkenen in de collectieve pensioenbranche.

De AFM wil graag dat pensioenuitvoerders er alles aan doen om realistische verwachtingen te wekken bij hun deelnemers, zodat voorzienbare teleurstellingen kunnen worden voorkomen. Het te bereiken pensioenbedrag, zoals dat nu op het UPO wordt vermeld, geeft zoals de AFM eerder onderzocht in veel gevallen een te rooskleurig beeld.

Karina Raaijmakers over dat te bereiken pensioen: “Mijn oproep aan u is: waar u de keuze heeft, probeer dit weg te laten. In elk geval volgens de grondslagen die nu worden gebruikt om dat bedrag te berekenen. Het risico is namelijk dat de deelnemer nominale euro’s ziet als reële euro’s en dus geen rekening houdt met het feit dat inflatie een aanzienlijke invloed heeft op het pensioen dat hij krijgt. Doordat pensioenfondsen vandaag de dag meestal niet indexeren, en de kans op indexeren ook klein blijft, wordt niet gecompenseerd voor inflatie. Daarom zouden deelnemers een meer realistisch beeld krijgen van hun toekomstig pensioen als dat op totaalniveau, op www.mijnpensioenoverzicht.nl, wordt weergegeven in vergelijkbare scenario’s.”

De AFM roept de sector daarom op om snel de stap te zetten naar communicatie in scenario’s en reële bedragen, zoals voortvloeit uit de uniforme rekenmethodiek. Op die manier worden de onzekerheid en de koopkracht van het pensioen inzichtelijk.

Ook benoemde Karina Raaijmakers het gebruik van klantdata als een kans om te komen tot meer op maat gemaakte pensioeninformatie. Zulke informatie kan bijdragen aan het opwekken van interesse in pensioen en een rol spelen in het activeren van deelnemers.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel