Terug

Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2015 van beursgenoteerde ondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

In 2016 en 2017 heeft de AFM aan 6 ondernemingen mededelingen gedaan, waarvan één met een aanbeveling over één of meer aspecten van de financiële verslaggeving 2015.

De mededelingen gaan over personeelsbeloningen, het niet toelichten van de kosten van op aandelen gebaseerde beloningen voor bestuurders, het bij een bedrijfscombinatie overschrijden van de waarderingsperiode van 1 jaar, het ten onrechte classificeren van een financieel instrument als eigen vermogen in plaats van als financiële verplichting, het niet juist bepalen van de reële waarde van een belang in een onderneming en het ten onrechte classificeren van een financiële verplichting als langlopend in plaats van als kortlopend in verband met schendingen van bepalingen in leenovereenkomsten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel