Terug

De AFM en de Autoriteit woningcorporaties passen convenant aan

Nieuws

brief

De AFM en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) hebben op 10 april 2017 hun convenant over kennisdeling en informatie-uitwisseling op een paar punten aangepast. Aanleiding voor de aanpassing van het convenant uit 2012 is de naamsverandering van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Op grond van dit convenant kan Aw aan de AFM informatie verstrekken over (vermoedelijke) overtredingen die externe accountants, accountantsorganisaties en financiële ondernemingen in de woningcorporatiesector hebben begaan. Een voorbeeld hiervan is het niet naleven van de controlestandaarden door externe accountants die de accountantscontrole doen bij een woningcorporatie.

Naast de naamswijziging van het CFV in de Aw, is onder meer toegevoegd dat deze overeenkomst niet juridisch afdwingbaar is en dat het convenant jaarlijks besproken zal worden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel