Terug

Aandacht voor rentekrediet in Kassa TV

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

nieuwsbericht-adviseur-klant-paars-gevuld

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij tientallen verschillende aanbieders entussenpersonen van doorlopende kredieten erop aangedrongen de zogenoemde rentekredieten - dat zijn kredieten waarop niet wordt afgelost en alleen rente wordt betaald - om te zetten naar een krediet waarop wordt afgelost.

Inmiddels zijn duizenden kredieten omgezet waardoor consumenten niet meer vastzitten in een uitzichtloze situatie waarin ze wel veel rente betalen maar niet van hun schuld afkomen. Daarnaast zijn er renteverlagingen doorgevoerd waardoor consumenten meer kunnen aflossen op hun doorlopend krediet. Er worden ook geen nieuwe rentekredieten meer aangeboden.

Een krediet waar niet of nauwelijks op wordt afgelost, is niet verboden maar wel onwenselijk. Vandaar dat de AFM achter de schermen druk uitoefent op kredietaanbieders en -bemiddelaars. Dat heeft ertoe geleid dat veruit de meeste kredietaanbieders hebben aangegeven bij de AFM hoe ze de problemen oplossen. Hierbij worden eerst de meest schrijnende situaties aangepakt. Dat zijn bijvoorbeeld consumenten waarvan het krediet op korte termijn moet worden afgelost en waarbij sprake is van een groot uitstaand kredietsaldo en een hoge rente.

De AFM verwacht van kredietaanbieders- en bemiddelaars dat zij de problemen oplossen voor hun klanten en ziet daar ook op toe. Begin 2017 zal de AFM hierover nader berichten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel