Terug

Olaf Sleijpen: Leren van bunq

Blog Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

Vraag een bunqer wat bunq is, en het antwoord is: een IT-bedrijf met een bankvergunning. De mobiele betalingen gaan van persoon naar persoon in plaats van rekening naar rekening. Nieuwe toepassingen en diensten worden ontwikkeld op basis van vraag uit de markt. Voorbeeld van een recente nieuwe functionaliteit: klanten kunnen incasso’s goedkeuren via een pushbericht op de telefoon.

Deze zomer kwam een boek uit over de oprichting van bunq. Een inspirerend verhaal dat in vakantietijd wat weinig aandacht heeft gekregen, maar dat wel verdient. Vandaar dat ik het graag nog eens noem.

"Het is mooi om te zien hoe Niknam met een duidelijke visie op zijn nieuwe bank, de boel samen met een groep zeer gemotiveerde werknemers in november 2015 na veel volharding van de grond krijgt."

Het boek, Breken met banken van Siebe Huizinga, volgt het opstarten van bunq door IT-ondernemer Ali Niknam vanaf juli 2012. Het is mooi om te zien hoe Niknam met een duidelijke visie op zijn nieuwe bank, de boel samen met een groep zeer gemotiveerde werknemers in november 2015 na veel volharding van de grond krijgt. Het is een meerjarig traject waar wij als toezichthouder van kunnen leren.

Want het vergunningaanvraagproces speelde bij het opstarten van bunq een belangrijke rol. En niet altijd in positieve zin. Het traject was niet transparant genoeg en Niknam en bunq wisten daardoor te vaak niet goed waar ze aan toe waren, het duurde ook allemaal vrij lang.

Overigens wordt daar in het boek niet over geklaagd en wordt het belang van een goede controle en het belang van een bankvergunning en regulering van de markt onderstreept. Dat is uiteraard ook ons perspectief, maar wij hebben wel veel geleerd van het traject met bunq, en sindsdien actie ondernomen om onze processen transparanter en efficiënter te maken. We willen innovatieve financiële ondernemingen veel beter accommoderen. Dat doen we samen met de AFM, onder meer met de recent opgerichte gezamenlijke InnovationHub, speciaal voor marktpartijen die vernieuwende financiële diensten of producten op de markt willen brengen en vragen hebben omtrent regulering.

Mede dankzij de inzichten die bunq ons heeft geboden, kunnen we dergelijke stappen zetten. Dat vinden we belangrijk. Innovatie is van essentieel belang voor een gezonde markteconomie. Alleen door te vernieuwen kunnen bedrijven blijven voorzien in de behoeften van consumenten.

Om innovatie in de financiële sector beter te kunnen accommoderen hebben we de inzichten en ervaringen van startups nodig. Zodat we onze processen voortdurend kunnen verbeteren en aanpassen aan veranderende tijden.

Veiligheid

Het is mooi om te lezen dat Ali Niknam het belang van de bankvergunning onderstreept, ondanks het lange traject dat hij met ons heeft doorlopen. Niknam noemt als meerwaarde het deposito garantie stelsel, dat de klant zekerheid biedt. En ook de onafhankelijkheid van bunq zelf, dat dankzij de vergunning niet afhankelijk is van andere banken, maar haar klanten de volledige dienstverlening zelf kan bieden.  

Maar er is nog een groot belang, dat ik als toezichthouder graag toevoeg: het belang van veiligheid en vertrouwen in de financiële sector. Dat moeten wij ook bewaken.

Daarbij zullen we af en toe voor dilemma’s staan. Want innovatie accommoderen én een systeem dat altijd veilig is, zijn doelen die weliswaar samenhangen, maar ze sluiten niet naadloos op elkaar aan. Van belang is dan zo goed mogelijk inzicht te hebben in de praktijk van innovatieve partijen, zodat we de beste afwegingen kunnen maken.

We zijn aan het leren, en willen meer leren, dus zoek ons gaarne op. Met elkaar kunnen we zorgen voor een innovatieve, veilige, betrouwbare sector.

olaf-sleijpenReageren?

Via onze InnovationHub zijn wij altijd bereikbaar, voor vragen, maar nadrukkelijk ook voor feedback.

Olaf Sleijpen (1970) is sinds mei 2015 divisiedirecteur Toezicht en beleid en onder andere medeverantwoordelijk voor fintech en innovatie bij De Nederlandsche Bank (DNB). Vanaf januari 2011 was hij divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen bij DNB. Sinds 2007 is Sleijpen bijzonder hoogleraar 'European Economic Policy' aan de Universiteit van Maastricht.

Sleijpen is afkomstig van de APG Groep N.V., waar hij sinds 2008 actief was als directeur Institutional Clients en lid van de directieraad Cordares Holding N.V. Van 2004 tot 2008 was hij werkzaam in diverse directiefuncties bij Stichting Pensioenfonds ABP. Van 2001 tot 2004 was hij aan de Europese Centrale Bank in Frankfurt verbonden als adviseur van de toenmalige president Duisenberg.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel