Terug

ESMA IFRS 9 statement – start nu met de invoering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

esma-logo

Vanaf 1 januari 2018 moeten beursgenoteerde ondernemingen IFRS 9 (financiële instrumenten) toepassen in de geconsolideerde jaarrekening. IFRS 9 vervangt grote delen van IAS 39 (Financiële instrumenten; opname en waardering).

Onder IAS 39 worden bijzondere waardeverminderingen van financiële activa pas verantwoord, nadat zich een verlieslatende gebeurtenis, zoals het niet tijdig voldoen van een rente- of aflossingsbetaling, heeft voorgedaan.

Door de vervanging van dit incurred loss model door een zogenoemd ‘expected credit loss’ model moeten verliezen eerder worden genomen. En wordt tegemoet gekomen aan de kritiek dat deze verliezen te laat en/of in te beperkte mate worden getoond in de jaarrekening. Ook is de guidance voor de vervolgwaardering van financiële activa aangepast. Daarnaast kan de geamortiseerde kostprijs uitsluitend worden toegepast als de contractuele kasstromen uit het financiële actief uitsluitend bestaan uit rente en aflossing én als het financiële actief wordt aangehouden om deze contractuele kasstromen te incasseren. De overige financiële activa moeten tegen reële waarde worden gewaardeerd.

Donderdag 10 november heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) een public statement over de implementatie van IFRS 9 gepubliceerd. In dit statement roept ESMA de uitgevende instelling op om:

  • In het belang van een hoogwaardige implementatie van IFRS 9 zo spoedig mogelijk te starten met de invoering, voor zover dat nog niet is gebeurd.
  • Naar beleggers transparant te zijn over de gevolgen van de toepassing van IFRS 9 voor de financiële positie en financiële performance. In dit verband wijst ESMA op toelichtingsvereisten van paragraaf 30 van IAS 8.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel