Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan financieel adviseur Sturz

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 november 2016 een last onder dwangsom van €2.000 per (werk)dag opgelegd aan Alfred Sturz, handelend onder de naam Sturz Financieel Advies in Zoetermeer.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
09-11-2016 24-10-2017 31-01-2018 (1) geen

(1) De AFM heeft het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Sturz heeft een financieel adviesbureau met een vergunning van de AFM. Als onderdeel van het toezicht van de AFM moet Sturz de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2016 (Marktmonitor) invullen. Hierdoor krijgt de AFM inzicht in de markt en wordt het toezicht gerichter ingezet. Ondanks herhaalde verzoeken heeft Sturz de gevraagde informatie niet aan de AFM geleverd. Daarom legt de AFM hem een dwangsom op. Voor iedere (werk)dag dat Sturz niet aan de opgelegde last om de informatie alsnog te verstrekken voldoet, loopt de dwangsom op met €2.000, tot een maximum van in totaal €20.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald aan de AFM.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06 - 2564 3043 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel