Terug

Vanaf 1 januari 2017 controleert AFM diploma’s financiële dienstverleners

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Op 1 januari 2017 loopt de overgangstermijn voor vakbekwaamheid af en moeten alle adviseurs over het nieuwe omgewisselde diploma beschikken.

De AFM controleert vanaf 1 januari 2017 financiële dienstverleners op de naleving van de diplomaplicht. Elke vergunninghouder, groot of klein, kan gecontroleerd worden. Als blijkt dat de diplomaplicht niet wordt nageleefd, kan de AFM passende maatregelen nemen.

Het register is leidend voor de controle en moet in overeenstemming te zijn met de diploma-eisen zoals die per 1 januari 2017 gelden. Als uit ons register blijkt dat u een adviesvergunning heeft, verwachten wij van u dat u en/of uw personeel over de nieuwe diploma’s beschikt. Beschikt niemand over de vereiste diploma’s, pas dan zelf via het digitaal loket uw vergunning aan. Op onze site staan meer handvatten wat wij verder van u verwachten als de vakbekwaamheid niet op orde is.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel