Terug

Ministerie van Financiën consulteert herziening Wft

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart voor een mogelijke herziening van de Wet financieel toezicht (Wft). Het doel is om te kijken of de Wft en onderliggende wetgeving toegankelijker en toekomstbestendiger kunnen worden gemaakt.

Op basis van de uitkomsten van de consultatie maakt het ministerie een afweging van de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen en besluit vervolgens of en zo ja hoe de Wft wordt herzien. De consultatietermijn eindigt op 28 februari 2017.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel