Terug

AFM legt vermoedelijke boiler room Nankai last onder dwangsom op

Maatregel

overtreding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 februari 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Nankai Group (Nankai). Nankai voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden. Nankai benadert consumenten in Nederland met het aanbod om aandelen te kopen.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-02-2016

Aanbieden van aandelen

Nankai benadert telefonisch en ongevraagd consumenten met het aanbod om aandelen te kopen. Omdat de AFM vermoedt dat Nankai mogelijk een ‘boiler room’ is, heeft de AFM onder meer gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten. De AFM heeft geen informatie van Nankai ontvangen. De AFM kan dus niet vaststellen of Nankai een boiler room is, of een vergunning nodig heeft voor het verlenen van beleggingsdiensten. 

Nankai is wettelijk verplicht medewerking aan het onderzoek van de AFM te verlenen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Sinds 1 maart 2016 is Nankai daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000,- tot een maximum van €50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). De volledige beschikking kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel