Terug

AFM biedt hulp bij praktische vraagstukken over provisieverbod bij beleggingsondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een leidraad gemaakt die beleggingsondernemingen kan helpen bij het beantwoorden van praktische vraagstukken over het provisieverbod. Sinds de start op 1 januari 2014 van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen zijn er vragen gesteld aan de AFM over de werking van het provisieverbod in situaties waarbij de praktijk niet direct aansluit bij de wettekst.

Provisieverbod

Het provisieverbod is twee jaar geleden ingevoerd om ongewenste prikkels van provisies weg te nemen en de transparantie over vergoedingen binnen de beleggingsdienstverlening te vergroten. Het verbod verbiedt beleggingsondernemingen om provisies te ontvangen of te verstrekken die in relatie staan tot de beleggingsdienstverlening. Ook moet een beleggingsonderneming handelen in het belang van de klant; daarom moeten ongewenste prikkels zoveel mogelijk weggenomen worden.

Praktisch hulpmiddel

De AFM heeft gemerkt dat het provisieverbod voor beleggingsondernemingen - en dat geldt voor alle vormen van beleggingsdienstverlening aan niet-professionele beleggers - vragen oproept waarop het antwoord niet altijd direct uit de wet- en regelgeving volgt. Op basis van de vragen die de AFM heeft ontvangen en een aantal praktijksituaties, heeft de AFM een leidraad opgesteld zodat de beleggingsondernemingen zelf de juiste afwegingen kunnen maken. Het gaat onder andere om vragen over hoe om te gaan met promotieacties en aanbrengvergoedingen. De leidraad vormt een hulpmiddel bij de interpretatie en oordeelsvorming maar is geen vervanging van of aanvulling op het wettelijk kader. De beleggingsondernemingen blijven zelf verantwoordelijk voor de naleving van het provisieverbod.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel