Terug

AFM presenteert aanpak voor herstel door banken voor klanten met rentederivatenproducten (consumentenbericht)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

Klanten die door banken verkeerd geadviseerd zijn over rentederivatenproducten, moeten passend gecompenseerd worden. Om dit te bereiken presenteert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een aanpak voor herstelacties door banken die deze rentederivatenproducten hebben verkocht. Dit herstelkader zal voorschrijven hoe banken de contracten moeten beoordelen en hoe zij een eventuele compensatie moeten bepalen.

Uniform voorschrijvend herstelkader

Opdat banken deze klanten, veelal afkomstig uit midden- en kleinbedrijf (mkb), op de juiste wijze compenseren voor geleden schade, zal een zogenoemd ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ worden ingericht. Dit volgt op de constatering van de AFM in december 2015 dat de herbeoordeling van rentederivatencontracten bij de betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten.

Onafhankelijke deskundigen zullen het herstelkader in detail uitwerken en dit overeenkomen met de betrokken banken. Hierbij worden ook vertegenwoordigers van mkb-klanten betrokken. Daarnaast zullen externe beoordelaars zorgen voor een juiste toepassing van het herstelkader. Zij stellen daartoe een plan van aanpak per bank op en zorgen bij de uitvoering ervan dat dit op ieder dossier correct wordt toegepast. Alle rentederivatencontracten zullen opnieuw worden getoetst. De externe beoordelaars gaan rapporteren aan de AFM.

Klantbelang centraal

Uitgangspunt bij het verbeteren van de beoordeling van de rentederivatencontracten is dat de banken het klantbelang centraal stellen. De AFM verwacht dat de beoordeling van de rentederivatencontracten en de daaruit voortvloeiende herstelacties voor medio 2017 zullen zijn uitgevoerd. De banken is verzocht over de herstelacties en het proces helder naar klanten te communiceren. Het is verder van belang dat banken in hun communicatie met klanten van wie het dossier al is behandeld, aangeven dat het traject hiermee niet is afgerond.

De AFM controleert een goede toepassing van het herstelkader en zal tevens over de voortgang publiceren.

Zie voor meer informatie het persbericht over het herstelkader en de brief die de AFM hierover aan het ministerie van Financiën heeft gestuurd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel