Terug

Nieuwe Europese Verordening marktmisbruik, per 3 juli 2016 van kracht, biedt opties voor achteraf melden en insidertransacties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

megafoon

Vanaf 3 juli 2016 vervallen de nationale marktmisbruikregels en wordt de nieuwe Europese Verordening marktmisbruik (MAR) van kracht.

Sinds 2003 is de financiële markt zich blijven ontwikkelen, onder invloed van de financiële crisis. De financiële crisis heeft daarbij laten zien hoe belangrijk marktintegriteit is. De MAR is gericht op het verbeteren van deze marktintegriteit en biedt betere bescherming aan de belegger. De nieuwe MAR kent een rechtstreekse werking en geldt voor alle Europese lidstaten en dus ook voor Nederland. Uniforme toepassing van regelgeving binnen Europa is hierdoor beter gewaarborgd. Daarnaast actualiseert en harmoniseert de MAR het bestaande marktmisbruikkader.

In de kern blijft het regelgevend marktmisbruikkader gelijk ten opzichte van de Richtlijn marktmisbruik uit 2003. Wel brengt de MAR op onderdelen aanscherping en verzwaring. Zo wordt onder meer het detecteren en melden van mogelijk markmisbruik aangescherpt en wordt het nemen van uitstel van het openbaar maken van voorwetenschap aan meer regels onderworpen. Het proces voorafgaand aan en gedurende marktpeilingen moet goed worden gedocumenteerd, bewaard en bijgehouden. Verder kan iedere persoon op grond van de verordening (anoniem) meldingen doen bij de AFM van daadwerkelijk of potentieel marktmisbruik.
 
Binnen het regelgevende kader biedt de MAR elke lidstaat verschillende opties in handelwijze. In dit nieuwsbericht informeren wij u graag over de invulling die gaat gelden voor de Nederlandse markt. Het betreft het achteraf melden van uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap en het openbaar maken van insidertransacties. Daarnaast vestigen wij graag de aandacht op enkele brochures die vooruitlopend op de inwerkingtreding van de MAR beschikbaar zijn op onze website.

In de brochure 'Openbaarmaking voorwetenschap' geeft de AFM uitleg over de verplichting tot het zo snel mogelijk openbaar maken van voorwetenschap die rechtstreeks betrekking heeft op een uitgevende onderneming door een uitgevende onderneming, onder de MAR.

Daarnaast gaan we in een tweede brochure in op voorbeelden van voorwetenschap waarmee instanties (en haar medewerkers) in het publieke domein te maken kunnen hebben. Ten slotte gaan we in op een viertal interpretaties van de AFM op het gebied van marktmanipulatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel