Terug

IOSCO publiceert rapport over auditcommissies

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De International Organization of Securities Commissions (IOSCO) heeft een rapport gepubliceerd over de rol die auditcommissies vervullen ten aanzien van de externe accountant. Het IOSCO-rapport biedt een mondiaal beeld van de wet- en regelgeving die op 31 december 2014 van kracht was in verschillende landen. Vergeleken met het vorige IOSCO-rapport uit 2004 blijkt wet- en regelgeving over auditcommissies te zijn aangescherpt.

Het IOSCO-onderzoek dat ten grondslag ligt aan het rapport, is een initiatief van de IOSCO Audit Quality Task Force die geleid wordt door AFM-bestuurder Gerben Everts. De task force werd door de mondiale beurstoezichthouders opgezet om wereldwijd te auditkwaliteit te verbeteren.

"Dit rapport onderstreept het belang dat beurstoezichthouders wereldwijd hechten aan auditcommissies als hefboom voor auditkwaliteit"

Gerben Everts: “Dit rapport onderstreept het belang dat beurstoezichthouders wereldwijd hechten aan auditcommissies als hefboom voor auditkwaliteit. We zien dat wet- en regelgeving ten aanzien van auditcommissies aangescherpt is. Helaas geldt dat nog niet voor alle landen. Zo is de externe accountant in één op de vijf landen nog niet verplicht om verslag uit te brengen aan de auditcommissie.”

Het onderzoeksrapport van IOSCO beperkt zich tot wet- en regelgeving. Om na te gaan in welke mate de regels ook worden nageleefd, is vervolgonderzoek nodig. Everts: “Op papier is de auditcommissie in bijna alle gevallen verantwoordelijk voor de selectie en de evaluatie van de externe accountant. Slechte gewoonten zijn evenwel hardnekkig. De CFO en zijn of haar staf heeft bij veel bedrijven nog veel invloed op de voorselectie en aanstelling van de externe accountant. Dat staat op gespannen voet met het groeiend besef dat een gecontroleerde niet zijn eigen controleur moet kunnen benoemen en de voorwaarden waaronder zou mogen kunnen bepalen.”

Voor mondiaal vervolgonderzoek door IOSCO zou AFM-onderzoek als voorbeeld kunnen dienen. In maart 2015 publiceerde de AFM een onderzoek naar Nederlandse auditcommissies, waarin behalve wet- en regelgeving ook de praktijk werd meegenomen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel