Terug

Europese accountantstoezichthouders bespreken kwaliteit accountantscontrole

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

Op 14 en 15 juni 2016 vindt in Oslo op uitnodiging van de Noorse toezichthouder de 18e vergadering van de European Audit Inspection Group (EAIG) plaats. De EAIG is een samenwerkingsverband van Europese toezichthouders op accountantsorganisaties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is voorzitter van de vergadering.

Met het oog op de oprichting van de CEAOB, een nieuw Europees samenwerkingsorgaan, zal ook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig zijn.

Dialoog

Terugkerend onderdeel op deze bijeenkomsten is de dialoog tussen accountantstoezichthouders en de grootste Europese accountantsnetwerken over kwaliteitsverbetering van de controles. De AFM is in dit kader voorzitter van het KPMG College of Regulators. In dit verband spreekt de EAIG voor de 2e keer met afgevaardigden van KPMG. Dit gesprek richt zich vooral op de meest voorkomende inspectie-uitkomsten en de maatregelen die KPMG neemt om de kwaliteit van de controles te verbeteren. Ook de manier waarop KPMG oorzakenanalyses gebruikt om de kwaliteit te verhogen komt aan de orde.

Een ander belangrijk onderwerp op de agenda is de bespreking met afgevaardigden van Nexia, Baker Tilly, Moore Stephens en Mazars die vertegenwoordigd zijn in de European Group of International Accounting Networks and Associations (EGIAN). In deze dialoog ligt eveneens de nadruk op het verhogen van de kwaliteit van de controles. Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop oorzakenanalyses worden gebruikt om tekortkomingen tijdens onderzoeken te identificeren.

Vervolgstappen

Ook worden vervolgstappen goedgekeurd voor de verdere ontwikkeling van werkprogramma’s voor het consistent toetsen van controledossiers bij accountantsorganisaties.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel