Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten: nieuwe Europese verordeningen en MiFID II

Nieuwsbrief

blog

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Voorwoord van Gerben Everts 

Kapitaalmarkten en accountancy

 • Nieuwe Europese Verordening marktmisbruik (MAR)
 • Selectie van high frequency handelsstrategieën door AFM onderzocht 
 • Overeenstemming over uitstel MiFID II met een jaar 
 • ESMA-richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven (APM)
 • Nieuwe vereisten voor uitgevende instellingen, banken en verzekeraars
 • Nieuwe vereisten voor OOB-accountantsorganisaties
 • IOSCO publiceert rapport over auditcommissies 
 • Europese accountantstoezichthouders bespreken kwaliteit accountantscontrole 
 • IFIAR publiceert jaarverslag 2015
 • AFM bouwt nieuw systeem voor MiFIR-transactierapportages

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel