Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten: nieuwe Europese verordeningen en MiFID II

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Voorwoord van Gerben Everts 

Kapitaalmarkten en accountancy

 • Nieuwe Europese Verordening marktmisbruik (MAR)
 • Selectie van high frequency handelsstrategieën door AFM onderzocht 
 • Overeenstemming over uitstel MiFID II met een jaar 
 • ESMA-richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven (APM)
 • Nieuwe vereisten voor uitgevende instellingen, banken en verzekeraars
 • Nieuwe vereisten voor OOB-accountantsorganisaties
 • IOSCO publiceert rapport over auditcommissies 
 • Europese accountantstoezichthouders bespreken kwaliteit accountantscontrole 
 • IFIAR publiceert jaarverslag 2015
 • AFM bouwt nieuw systeem voor MiFIR-transactierapportages

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel