Terug

AFM legt Millbond Wind Energy last onder dwangsom op

Maatregel

onderzoek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Millbond Wind Energy (Millbond). Millbond heeft mogelijk effecten aangeboden zonder een prospectus dat door de AFM is goedgekeurd. De AFM heeft Millbond in onderzoek en heeft in dat kader informatieverzoeken gedaan. Daaraan heeft deze partij echter niet voldaan.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
20-04-2016

Aanbieden van effecten in Nederland

Millbond bood het publiek de mogelijkheid om deel te nemen aan een 6% obligatielening van Millbond Wind Energy. Op de website www.millbond.nl stond onder meer vermeld:

Uitgevende instelling: Millbond Wind Energy
Hoofdsom: €750.000,-
Nominale waarde: €1.000,- per obligatie
Rente vergoeding: 6% per jaar gedurende de looptijd van de obligatie
Rente betaling: Jaarlijks op 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2016
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd
Kenmerk van obligatie: vervanging windmolen

Hieruit volgt dat Millbond mogelijk effecten heeft aangeboden. Dat mag volgens de Wet op financieel toezicht niet zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de modaliteiten van de aanbieding van Millbond en een lijst van alle Nederlandse houders van de obligaties. Ook wil de toezichthouder afschriften ontvangen van de standaardovereenkomsten die houders sluiten met Millbond in verband met de koop van de obligaties. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Millbond is wettelijk verplicht medewerking aan het onderzoek van de AFM te verlenen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Sinds 9 mei 2016 is Millbond daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000,- tot een maximum van €50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel