Terug

AFM consulteert opnieuw wijzigingen Nrgfo Wft over vermogensscheiding

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

Update 5 september 2016: Op verzoek van meerdere ondernemingen wordt de consultatie verlengd met 2 weken. Wij ontvangen uw reactie uiterlijk maandag 19 september.

In februari 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een consultatieronde gehouden over voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de vereisten voor vermogensscheiding. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties heeft de AFM besloten dat de beleggersgiro als bewaarinstelling kan blijven bestaan. De voorwaarden voor de beleggersgiro en de benaming worden wel aangepast. Hiervoor wordt een nieuwe consultatie gehouden. De AFM houdt vast aan haar voornemen om bewaring via de Wet giraal effectenverkeer (Wge) ook toe te staan voor beleggingsondernemingen zonder bankvergunning. De Wge biedt klanten in Nederland een sterkere juridische bescherming.

De AFM heeft 11 reacties ontvangen op de consultatie in februari. Het feedbackstatement bevat een globale beschrijving van de reacties en de toelichting daarop van de AFM. Ook wordt ingegaan op de vragen die de AFM aan de markt heeft gesteld. Deze vragen zien op het buitenlandrisico, de gevolgen voor bewaarbedrijven en de vermogensscheiding van gelden bij beleggingsondernemingen zonder bankvergunning.

Reageer voor 19 september op deze consultatie

Omdat de consultatie geen uitsluitsel heeft gegeven over het buitenlandrisico, heeft de beleggersgiro mogelijk nog steeds bestaansrecht voor beleggingsondernemingen die internationaal actief zijn. Wel zullen de voorwaarden van de beleggersgiro worden aangepast, zodat onduidelijkheden over de toepasselijkheid van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten (CRD IV en CRR) en het beleggerscompensatiestelsel (BCS) worden weggenomen. Ook wordt de naam beleggersgiro gewijzigd in bewaarinstelling. Omwille van consistentie zullen de gewijzigde voorwaarden ook voor bewaarbedrijven van banken gelden.

Nieuwe consultatie

De gewijzigde voorwaarden voor de bewaarinstellingen legt de AFM in een nieuwe consultatieronde voor aan de markt. De consultatieperiode staat open vanaf 8 juli tot en met 5 september. Een onderbouwde reactie kan per e-mail worden gestuurd aan nrgfo@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel