Terug

AFM legt boete op aan BinckBank voor het niet tijdig melden van transacties

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 maart 2016 een bestuurlijke boete van €500.000 opgelegd aan BinckBank N.V. (BinckBank) te Amsterdam, omdat BinckBank niet tijdig heeft voldaan aan haar transactierapportageverplichting.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-03-2016 geen

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten, de gegevens over deze transacties te melden aan de AFM. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag. De AFM gebruikt de gerapporteerde transacties om marktmisbruik op te sporen en op die manier de eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten te bevorderen, zodat beleggers hierop kunnen vertrouwen.

BinckBank heeft op 18 augustus 2014 een formele waarschuwing van de AFM gekregen voor overtreding van de transactierapportageverplichting vanwege het niet tijdig melden van transacties die vanaf medio 2010 op de Luxemburgse beurs zijn verricht door BinckBank. Daarna heeft de AFM vastgesteld dat BinckBank ook haar transacties uitgevoerd op XBRD (derivatenbeurs in Brussel) en XMON (derivatenbeurs in Parijs), en over-the-counter-transacties (OTC-transacties) niet tijdig heeft gemeld. BinckBank heeft namelijk pas op 16 oktober 2014 transacties gemeld die zij in de periode van 3 februari 2011 tot 1 oktober 2014 had verricht op XBRD en XMON. De door BinckBank verrichte OTC-transacties in de periode van 12 maart 2010 tot 28 oktober 2014 heeft zij op 29 januari 2015 aan de AFM gemeld. BinckBank heeft door de transacties niet tijdig te melden artikel 4:90e, derde lid, Wft overtreden.

Het basisbedrag voor deze overtreding is €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM de ernst en duur van de overtreding, en de verwijtbaarheid, omvang en draagkracht van BinckBank in overweging genomen. De AFM heeft daarin geen gronden gezien voor vaststelling van de boete op een lager dan wel hoger bedrag.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiele Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel