Terug

AFM legt boete op aan BinckBank voor onduidelijke en misleidende informatie in reclames

Maatregel

Beroep wordt ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk de actuele stand van zaken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 juli 2016 een bestuurlijke boete van €750.000 opgelegd aan BinckBank N.V. (BinckBank). BinckBank biedt individueel vermogensbeheer aan onder de naam Alex Vermogensbeheer (Alex). De boete is opgelegd omdat reclames over Alex in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014 onduidelijke en misleidende informatie bevatten.

Reclameregels

Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat de informatie in reclames over financiële diensten duidelijk en niet misleidend is. Als een financiële onderneming een verkeerde voorstelling van zaken geeft, dan kan de AFM daartegen optreden. Op die manier worden consumenten beschermd. Bovendien wordt zo voorkomen dat een concurrentievoordeel ontstaat voor de financiële onderneming die de regels niet naleeft.

Onduidelijke en misleidende reclame

De AFM heeft 3 reclamecampagnes voor Alex onderzocht, die bestonden uit televisiereclames en internetbanners. De campagnes hebben in totaal bijna 2 jaar gelopen. In de onderzochte reclames werd telkens een behaald cumulatief rendement getoond. Het onderzoek van de AFM maakte duidelijk dat dit het rendement was dat slechts door 1 specifieke portefeuille met eigen kenmerken (door BinckBank voorbeeldportefeuille genoemd) is behaald. De reclames zijn onduidelijk omdat daaruit op geen enkele wijze bleek dat het getoonde rendement slechts van toepassing was op de voorbeeldportefeuille. Het gemiddelde cumulatieve rendement dat daadwerkelijk door beleggers over dezelfde periode werd behaald, was structureel lager. De cumulatieve rendementen kenden daarnaast een grote spreiding. Het hoge rendement dat getoond werd in de reclames is daarom misleidend geweest. De reclames waren ten slotte ook misleidend omdat BinckBank in de reclames ten onrechte een verband suggereerde tussen haar werkwijze en het getoonde rendement.

Hogere boete

Voor deze overtreding kan een boete worden opgelegd van €500.000. Dit bedrag kan worden aangepast als de mate van verwijtbaarheid, of de ernst of duur van de overtreding daartoe aanleiding geven. In dit geval legt de AFM BinckBank een hogere boete op omdat er sprake is van een grotere mate van ernst en verwijtbaarheid en een langere duur van de overtreding.

De AFM vindt het handelen van BinckBank verhoogd verwijtbaar. Voor de start van de campagnes heeft BinckBank een onderzoek laten uitvoeren door een adviesorganisatie. Uit het onderzoek bleek dat het cumulatieve rendement van de voorbeeldportefeuille duidelijk verschilde van het gemiddeld door cliënten behaalde cumulatieve rendement en dat de cumulatieve rendementen een sterke spreiding kenden. BinckBank is niettemin van start gegaan met de campagnes en heeft tijdens de campagnes geen vinger aan de pols gehouden om te zien hoe de voorbeeldportefeuille zich ontwikkelde ten opzichte van de werkelijke beleggersportefeuilles.

Uit de door BinckBank overgelegde informatie bleek dat tijdens de campagne die bijna 2 jaar duurde, het aantal beleggersportefeuilles aanzienlijk toenam. De AFM meent dat gezien de duur en het positieve effect voor BinckBank, ten koste van het vertrouwen in de markt, een verhoging van de boete wegens de ernst en de duur van de overtreding op zijn plaats is.

De omvang en draagkracht van BinckBank zijn voor de AFM geen reden om te boete te verlagen.

De AFM vindt een boete van €750.000 voor deze overtreding passend en geboden.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Neem bij vragen of klachten contact op met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel