Terug

AFM consulteert wijzigingen Nrgfo over publicatievoorschriften verplichte waarschuwingen

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

In de huidige Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) staan voorschriften voor de wijze waarop de vrijstellingsvermelding, kredietwaarschuwing en de risico-indicator gepubliceerd moeten worden. Hiervoor zijn diverse verplichte formats en vormvoorschriften opgenomen in de Nrgfo. Deze voorschriften sluiten echter niet voldoende aan bij de digitale mediakanalen. Dit is voor de AFM aanleiding geweest om de Nrgfo te wijzigen. Hierdoor wordt het in voorkomende gevallen mogelijk een tekst of ingekorte tekst op te nemen in plaats van de voorgeschreven formats.

Digitale media

De voorgeschreven formats voor de verplichte waarschuwingen bestaan uit tekst en afbeelding. De huidige Nrgfo is geschreven met het oog op ‘traditionele’ media, zoals kranten, radio, tv en internet. De voorschriften sluiten daardoor niet voldoende aan bij digitale mediakanalen die steeds meer gebruikt worden, zoals social media, google ads en mobiel internet. Bij digitale mediakanalen is het praktisch niet altijd mogelijk om afbeeldingen te tonen of kan de (schrijf)ruimte te beperkt zijn. Daardoor kunnen ondernemingen niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving wanneer zij bijvoorbeeld reclame willen maken via deze nieuwe digitale mediakanalen.

Wijziging Nrgfo

Door de wijzigingen in de Nrgfo kunnen ondernemingen in voorkomende gevallen in plaats van de voorgeschreven formats, een tekst of ingekorte tekst opnemen. De tekst of ingekorte tekst mag alleen worden opgenomen als de onderneming aantoonbaar niet kan voldoen aan de nu geldende voorschriften die in de Nrgfo zijn opgenomen. Daarnaast moet worden voldaan aan de (vorm)voorschriften die aan de tekst of ingekorte tekst zijn gesteld.

Reactie

De AFM is zich bewust van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitale media en heeft geprobeerd de wijzigingen zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken. Graag ontvangen wij uw reactie op de wijzigingen. U kunt uw reactie sturen naar het e-mail adres: nrgfo@afm.nl. De consultatie staat open van 14 januari tot en met 24 februari 2016.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel