Terug

AFM consulteert drie wijzigingen Nrgfo

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert wijzigingen van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). De wijzigingen betreffen drie onderdelen, namelijk regels voor de vrijstellingsvermelding, kredietwaarschuwing en risico-indicator in digitale media, regels over de risico-indicator in reclame-uitingen en regels over het activeren van klanten met beleggingsverzekeringen.

Aanpassing van de regels voor de vrijstellingsvermelding, kredietwaarschuwing en risico-indicator in digitale media

De voorschriften zoals die op dit moment gelden voor de verplichte waarschuwingen, sluiten onvoldoende aan bij digitale mediakanalen, zoals social media, google ads en mobiel internet. De wijzigingen betreffen twee uitzonderingen voor onverplichte precontractuele informatie, wanneer aantoonbaar niet kan worden voldaan aan de geldende voorschriften.

Aanpassing van de regels over de risico-indicator in reclame-uitingen

De risico-indicator, die in reclame-uitingen voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling moet worden opgenomen, bevat een risico-score. De risico-score geeft voor een groep beleggingsinstellingen een verkeerd en mogelijk zelfs misleidend beeld van het risico. Voor deze groep beleggingsinstellingen wordt met de wijziging een risico-indicator zonder risico-score voorgeschreven. In mei 2014 heeft de AFM hier al een persbericht over uitgebracht.

Aanpassing van de regels over het activeren van klanten met beleggingsverzekeringen

Er wordt een vereist resultaat voor de categorie ‘beleggingsverzekeringen met een overige doelstelling’ vastgesteld. Tevens worden enkele andere wijzigingen voor beleggingsverzekeringen voorgesteld.

De consultatie staat open van 14 januari tot en met 24 februari 2016. Reacties ontvangen wij graag per e-mail via nrgfo@afm.nl. Geef daarbij duidelijk aan op welke wijziging de reactie van toepassing is.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel