Terug

Wijzigingen Wta en Bta per 1 januari 2017 deels later van toepassing

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

Op 1 januari 2017 wijzigen meerdere bepalingen in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta). De wijzigingen voor wettelijke controles gelden pas voor controles waarvan de periode waarop de controle betrekking heeft, is begonnen op of na 17 juni 2016.

De wijzigingen die niet direct betrekking hebben op wettelijke controles zijn vanaf 1 januari 2017 van toepassing. Dit betreft bijvoorbeeld wijzigingen die gaan over de bedrijfsvoering van een accountantsorganisatie of de uitvoering van het toezicht door de AFM.

De wijzigingen in de Wta en het Bta zijn het gevolg van de op 1 januari 2017 in werking tredende implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (implementatiewet) en een bijbehorend implementatiebesluit. De implementatiewet en het implementatiebesluit zijn bedoeld om Europese accountancywetgeving om te zetten in Nederlandse wetgeving.

In het implementatiebesluit is bepaald dat dit besluit en de implementatiewet op 1 januari 2017 in werking treden. In de toelichting bij het implementatiebesluit is uitgelegd dat wijzigingen die niet direct betrekking hebben op wettelijke controles, maar bijvoorbeeld relevant zijn voor de bedrijfsvoering van een accountantsorganisatie als geheel of de uitvoering van het toezicht door de AFM, vanaf 1 januari 2017 volledig van toepassing zullen zijn.

Volgens de toelichting wordt er in het toezicht rekening mee gehouden dat bepalingen van de implementatiewet en het implementatiebesluit die gaan over wettelijke controles waarvan de periode waarop de controle betrekking heeft, is begonnen vóór 17 juni 2016, voor het eerst van toepassing zijn op de daarop volgende periode. Dit betekent dat de wijzigingen die betrekking hebben op wettelijke controles pas gelden voor controles waarvan de periode waarop de controle betrekking heeft, is begonnen op of na 17 juni 2016.

Een opsomming van de wijzigingen die pas gelden voor wettelijke controles waarvan de periode waarop de controle ziet is aangevangen op of na 17 juni 2016, vindt u aan het einde van de Nota van Toelichting van het implementatiebesluit (artikelsgewijze toelichting bij Artikel IV van het implementatiebesluit, pagina’s 37 en 38).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel