Terug

Ministerie SZW stelt UPO-modellen 2017 vast

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

Staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op donderdag 8 december de modellen voor het uniform pensioenoverzicht voor volgend jaar (UPO 2017) officieel vastgesteld.

De UPO-modellen zijn eerder op voordracht van de pensioenuitvoerders en na advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de Staatssecretaris van SZW voorgelegd.

Een belangrijke wijziging in het UPO-model voor premieovereenkomsten is dat pensioenuitvoerders geacht worden een tekst over garantierendementen of kapitalen op te nemen. Een andere wijziging in dit model betreft de berekening van de bedragen. Deelnemers krijgen hierdoor een realistischer beeld van hun huidige pensioenopbouw en wat ze aan pensioen kunnen verwachten. Beide zijn te vinden op uniformpensioenoverzicht.nl.

In het advies  van de AFM over de UPO-modellen 2017 komen onder meer de volgende elementen aan bod:

  • Om in het UPO een concreet gedragsdoel mee te nemen heeft de AFM geadviseerd om de verwijzing naar mijnpensioenoverzicht.nl als eerste (na de persoonlijke gegevens) op te nemen.
  • Zowel bij schriftelijke als digitale verstrekking is de AFM voorstander van een vaste volgorde van het UPO.
  • Om pensioenuitvoerders de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoeften en kenmerken van hun eigen deelnemerpopulatie, ziet de AFM voor hen geen bezwaar om een eigen stijl en niveau toe te passen op hun UPO’s en daarmee af te wijken van de voorbeeldteksten.

In algemene zin gelden de open normen uit de Pensioenwet ook voor UPO’s: naast de hierboven genoemde norm om aan te sluiten op de behoeften en kenmerken van deelnemers moet de informatie correct, duidelijk en evenwichtig zijn en inzicht geven in de gevolgen van keuzemogelijkheden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel