Terug

Definitief herstelkader rentederivaten vastgesteld

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

Vandaag (maandag 19 december 2016) heeft de derivatencommissie bekend gemaakt dat het herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld. De 6 betrokken banken - ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot - hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering van dit kader.

De banken zijn verantwoordelijk voor een goede en voorspoedige uitvoering van het herstelkader. Zij gaan alle dossiers die binnen de scope van het herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Het gaat hierbij vooral om klanten uit het mkb. Ook als klanten reeds compensatie hebben aangeboden gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst. In totaal worden circa 24.000 contracten van ongeveer 19.000 klanten opnieuw door de banken beoordeeld.

De banken zullen hun klanten in december en januari informeren over het proces en de tijdslijnen. De verwachting is dat de eerste compensatievoorstellen van de banken aan de klant, begin 2017 zullen plaatsvinden.

Controle door externe beoordelaars

Externe beoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed uitvoeren. De controles worden uitgevoerd door teams van onder meer accountants. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft strenge eisen gesteld aan de door de banken aangestelde externe beoordelaars, om zo hun onafhankelijkheid en deskundigheid te waarborgen.

De rol de van AFM

De minister van Financiën heeft op advies van de AFM 3 deskundigen aangesteld om een uniform herstelkader overeen te komen met de banken. De AFM is door de minister van Financiën gevraagd om toezicht te houden op de uitvoering van het herstelkader.

De AFM ziet in de uitvoeringsfase door middel van deelwaarnemingen toe op de juiste toepassing van het herstelkader door de banken en de externe beoordelaars. Als de AFM fouten constateert, zullen banken die corrigeren.

Rapportage aan de AFM

Zowel de banken als de externe beoordelaars rapporteren aan de AFM. De AFM rapporteert in maart en in september 2017 over de voortgang en de kwaliteit van het werk van de banken aan de minister van Financiën.

De snelheid waarmee banken het herstelkader gaan uitvoeren, kan per bank verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van de portefeuille en de complexiteit van hun klantdossiers. De banken zullen op korte termijn over hun verwachte doorlooptijd communiceren.

Meer informatie over de uitvoering van het herstelkader is te vinden op de website van de AFM.

Voor meer informatie (persvragen) kunt u contact opnemen met Marieke Ziedses Des Plantes, woordvoerder AFM, via 06 – 215 97 012 of marieke.ziedses.des.plantes@afm.nl. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel