Terug

Onderzoek afkoop kleine pensioenen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over afkoop. Goed geïnformeerde (gewezen) deelnemers begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent en stelt hun in staat om een weloverwogen besluit te kunnen (laten) nemen.

Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen. Hun informatie blijkt soms beter te kunnen wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden.

Evenwichtig

De Pensioenwet schrijft voor dat informatie die pensioenuitvoerders hun deelnemers geven onder meer evenwichtig moet zijn. Dat betekent onder meer dat alle relevante voor- en nadelen van een situatie of keuze inzichtelijk moeten zijn. Het belangrijkste voordeel bij afkoop is dat een deelnemer een uitkering ineens ontvangt.

Belangrijke nadelen zijn dat de deelnemer geen (periodiek) ouderdomspensioen meer ontvangt en dat een eventueel meeverzekerd nabestaandenpensioen vervalt. Daarnaast kan afkoop fiscale gevolgen hebben, zoals mogelijk meer loonheffing of mogelijke gevolgen voor toeslagen. Een onderneming viel positief op door het vermelden van een tabel met deze relevante voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen 
 U krijgt eerder het geld uit uw pensioenverzekering.  Het eenmalige bedrag kan invloed hebben op uw toeslagen, zoals zorgtoeslag.
 Uw administratie wordt eenvoudiger. Zo krijgt u geen informatie meer over dit pensioen.   U krijgt bij uw pensionering geen pensioen meer uit deze verzekering.

Let op: als er sprake is van meeverzekerd nabestaandenpensioen, dan is het vervallen daarvan bij afkoop natuurlijk ook een relevant nadeel dat vermeld moet worden!

De AFM zag bij meerdere onderzochte ondernemingen dat zij slechts vermelden dat na afkoop 'de verzekering vervalt'. Dat vindt de AFM niet concreet en duidelijk genoeg.

Inzicht in keuzemogelijkheden

De Pensioenwet schrijft ook voor dat pensioenuitvoerders deelnemers inzicht moeten geven in keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen. Oftewel: als hij handelingsperspectief geboden krijgt. De AFM vindt het dan ook belangrijk dat de lezer weet wat hij kan en moet doen, of hij nu kiest voor afkoop of een periodieke uitkering.

Er zijn meerdere onderzochte ondernemingen die niet in ieder afkoopvoorstel aangeven hoeveel een eventueel periodiek ouderdomspensioen zou bedragen. Hierdoor heeft een deelnemer geen inzicht in het gevolg van de keuzemogelijkheid om het pensioen niet af te kopen, maar periodiek uit te laten keren.

Een enkele onderneming geeft deelnemers goed inzicht in de beschikbare keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. Die onderneming benoemt ook op het keuzeformulier de keuzemogelijkheden inclusief de bijbehorende bedragen, zoals het eenmalige (bruto) afkoopbedrag bij de keuze voor afkoop en het (indicatieve) jaarlijkse bedrag bij keuze voor een periodieke uitkering. Dit ziet de AFM als een goed voorbeeld.

We hebben alle onderzochte ondernemingen verzocht hun informatie op onze bevindingen aan te passen. Ook de rest van de sector willen we hierbij oproepen om hun informatie kritisch te blijven toetsen op de hierboven beschreven normen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel