Terug

AFM legt Woonfonds Duitsland B.V. last onder dwangsom op

Maatregel

Weegschaal

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Woonfonds Duitsland B.V. (Woonfonds Duitsland). Woonfonds Duitsland voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Aanbieden van obligaties

Woonfonds Duitsland biedt consumenten de mogelijkheid om obligaties te kopen om zo deel te nemen aan de exploitatie van vastgoed in Duitsland. De AFM heeft op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Woonfonds Duitsland om vast te stellen of Woonfonds Duitsland in strijd heeft gehandeld met bepalingen uit afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het BW. De AFM heeft onder meer om grootboekrekeningen en bankafschriften gevraagd en om een toelichting op de financiële situatie van Woonfonds Duitsland. Dit om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Woonfonds Duitsland heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 15 augustus 2016 is Woonfonds Duitsland daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat Woonfonds Duitsland niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000,- tot een maximum van €50.000,-.

Toezicht AFM

De AFM houdt toezicht op de Wet Oneerlijke handelspraktijken (Wet Ohp), voor zover de oneerlijke handelspraktijken te maken hebben met financiële diensten en activiteiten. De Wet Ohp is geïmplementeerd in afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De Wet Ohp heeft als doel oneerlijke handelspraktijken tegen consumenten te verbieden en eerlijke handel te bevorderen.

De toezichtbevoegdheden van de AFM zijn bepaald in de Whc. Op grond van de Whc kan de AFM ook toezicht houden op financiële diensten en activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingen en uitzonderingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bijvoorbeeld op het aanbieden van effecten waarbij de tegenwaarde, berekend over de periode van 12 maanden, minder dan €2,5 miljoen bedraagt. Of op het aanbieden van effecten waarbij de aangeboden effecten alleen aangeschaft kunnen worden tegen een tegenwaarde van ten minste €100.000 per belegger.

De Whc legt onder meer een verplichting op aan wat de Whc omschrijft als de ‘handelaar’ (bijvoorbeeld een aanbieder van effecten) om essentiële informatie te verstrekken aan de ‘consument’. Als een ‘handelaar’ nalaat essentiële informatie aan consumenten te verstrekken of onjuiste informatie verstrekt kan sprake zijn van overtreding van de Whc en het plegen van een onrechtmatige daad door de ‘handelaar’ tegen consumenten.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel