Terug

IOSCO consulteert aanbevelingen bij beëindigen beleggingsinstellingen

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

IOSCO heeft op 18 augustus een consultatierapport gepubliceerd met aanbevelingen bij de beëindiging van beleggingsinstellingen: 'Good Practices for the Termination of Investment Funds'. Marktpartijen kunnen tot 17 oktober 2016 reageren.

Voor deelnemers in beleggingsinstellingen is het belangrijk dat er heldere procedures zijn voor het geval een beleggingsinstelling beëindigd wordt. De afwikkeling kan namelijk voor zowel consumenten als professionele beleggers een flinke impact hebben in termen van kosten of de mogelijkheden om tijdig hun deelneming te beëindigen. In veel landen is in regelgeving vastgelegd hoe gehandeld moet worden bij een onvrijwillige beëindiging. Bij een vrijwillige beëindiging (op initiatief van de fondsmanager) zijn er in veel minder gevallen regels. IOSCO richt zich daarom in dit rapport op goede praktijkvoorbeelden bij vrijwillige beëindiging.

Beleggingsinstellingen worden vaak beëindigd door de manager omdat ze niet langer rendabel zijn of hun beleggingsbedoelingen niet meer goed kunnen waarmaken. In de afgelopen jaren zijn ook veel fondsen beëindigd of gefuseerd in operaties waarin een te breed pallet aan fondskeuzes werd gerationaliseerd.

IOSCO consulteert in dit rapport 15 goede voorbeelden van afwikkeling, gerubriceerd onder de noemers:

  • transparantie bij start belegging
  • besluit tot beëindiging
  • beslissing tot fusie
  • gedurende de afwikkeling
  • specifieke typen beleggingsinstellingen

De AFM heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport en onderschrijft de goede voorbeelden. Marktpartijen en andere geïnteresseerden kunnen hun reactie mailen naar consultation-2016-04@iosco.org

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel