Terug

Europese Verordening marktmisbruik per 3 juli 2016 van kracht

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Vanaf 3 juli 2016 vervallen de nationale marktmisbruikregels en wordt de nieuwe Europese Verordening marktmisbruik van kracht. Deze geldt voor alle Europese lidstaten en dus ook voor Nederland. De Richtlijn marktmisbruik uit 2003 was mede door de financiële crisis aan vernieuwing toe.

In de kern blijft het regelgevend marktmisbruikkader gelijk ten opzichte van de Richtlijn marktmisbruik uit 2003. Wel brengt de verordening op onderdelen aanscherping en verzwaring. Zo wordt het detecteren en melden van mogelijk markmisbruik aangescherpt.

Beleggingsondernemingen en marktexploitanten moeten doeltreffende regelingen, systemen en procedures instellen en handhaven gericht op preventie en detectie van (pogingen tot) marktmisbruik. Op het gebied van de insidermeldingen treden er enkele beperkte veranderingen op. Onder meer de scope van de regeling wijzigt waardoor ook transacties in schuldinstrumenten moeten worden gemeld.

Daarnaast wordt het nemen van uitstel van het openbaar maken van voorwetenschap door beursgenoteerde ondernemingen aan meer regels onderworpen. Bij het nemen van uitstel is behoefte aan enkele aanvullende waarborgen. Het besluit tot het nemen van uitstel moet worden vastgelegd en er moeten onder meer insiderlijsten worden opgesteld. Om de markt tegemoet te komen qua consistentie heeft ESMA hiervoor templates ontworpen. Het proces voorafgaand aan en gedurende marktpeilingen moet goed worden gedocumenteerd, bewaard en bijgehouden. Na openbaarmaking van uitgestelde voorwetenschap moet de AFM zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In Nederland hebben we vanuit praktisch oogpunt gekozen voor een melding achteraf. Alleen voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen geldt een meldplicht vooraf, wanneer openbaarmaking mogelijk leidt tot ondermijning van de stabiliteit van het financiële systeem.

Verder kan iedere persoon op grond van de verordening (anoniem) meldingen doen bij de AFM van daadwerkelijk of potentieel marktmisbruik.

In een uitgebreid artikel dat is gepubliceerd in het Jaarboek Compliance 2016 kunt u meer lezen over de Europese Verordening marktmisbruik. De auteurs C.J. Langendijk en A.L. Wilmink zijn werkzaam bij de AFM.

Vragen over de nieuwe ‎verordening kunt u mailen naar verordeningmarktmisbruik@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel