Terug

AFM legt boete op aan Grondgedachte voor misleidende handelspraktijken

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 17 maart 2011 een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan Grondgedachte Beheer B.V. (Grondgedachte) voor het verrichten van oneerlijke handelspraktijken. Dit is een overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Grondgedachte heeft naar het oordeel van de AFM in de periode van november 2009 tot en met maart 2010 op misleidende wijze telefonische verkoopgesprekken gevoerd met consumenten. De Rechtbank Rotterdam heeft de boete gematigd tot € 50.000 en geoordeeld dat Grondgedachte in strijd met artikel 8.8 Whc heeft gehandeld door misleidende handelspraktijken te verrichten. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Grondgedachte heeft in Nederland door middel van een website, brochures en verkoopgesprekken percelen grond aangeboden aan consumenten, waarbij gespeculeerd werd op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Ook was onderdeel van het aanbod dat het beheer van de grond zou worden uitgevoerd door een ander dan de consument (de verkrijger). Deze dienstverlening wordt door de wetgever aangemerkt als het aanbieden van beleggingsobjecten. Grondgedachte was ten tijde van de overtreding vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht.

Grondgedachte heeft naar het oordeel van de AFM consumenten misleid door alleen de positieve elementen van het aangeboden product te benadrukken, zonder te wijzen op de evidente risico’s van het product. Daarnaast heeft Grondgedachte consumenten misleid door stellige uitspraken te doen over de looptijd zoals de termijn waarbinnen de kavel in waarde zal stijgen en de te behalen rendementen. Verder heeft Grondgedachte onjuiste informatie verstrekt door in strijd met de feiten onder meer te beweren dat zij al geruime tijd actief is. Hierdoor komen de collectieve belangen van consumenten in het geding, doordat consumenten beslissingen nemen of nalaten die zij anders niet zouden hebben genomen of nagelaten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel