Terug

NBA-handreiking over corruptierisico’s van belang maar nog niet volledig

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

De AFM heeft ‎eind september gereageerd op de consultatie van de concept-handreiking ‘Corruptierisico‘s: accountants wat nu?’ van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De handreiking is door de NBA opgesteld om accountants te ondersteunen bij de inventarisatie‎ van corruptierisico’s in de fase van de risicoanalyse van de uitvoering van de opdracht.

De AFM onderschrijft het belang van de totstandkoming van de handreiking in het licht van recente corruptieschandalen bij onder meer Ballast Nedam, SBM Offshore en Imtech. Naar het oordeel van de AFM spelen accountants een sleutelrol bij het detecteren en opvolgen van signalen van corruptie bij controlecliënten. De AFM ziet dan ook het belang van een handreiking die accountants aanknopingspunten biedt om risico’s en signalen van corruptie te onderkennen bij de controle van de jaarrekening en voor het uitvoeren van passende controlewerkzaamheden.

De concept-handreiking is naar de mening van de AFM nog niet volledig en op onderdelen te summier om de accountant daadwerkelijk te kunnen ondersteunen. Daarbij geldt dat het onderwerp corruptie bedrijfsmatig en maatschappelijk te relevant en belangrijk is voor een suboptimale aanpak.

Vanzelfsprekend ontstaat corruptie normaliter niet door de werkzaamheden van accountants zelf. Tegelijkertijd heeft de accountant als geen ander een rol als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer om waar mogelijk en kenbaar corruptie een halt toe te roepen. Dit kan hij in het bijzonder doen door rapporterende ondernemingen te dwingen transparantie te betrachten of in de verklaring bij de jaarrekening door te laten klinken dat er corruptierisico’s bestaan die niet adequaat beheerst worden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel