Terug

AFM legt Rendero Groep B.V. last onder dwangsom op

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 september 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan Rendero Groep B.V. (Rendero).

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
02-09-2015

Rendero heeft mogelijk effecten aangeboden zonder een prospectus dat door de AFM is goedgekeurd. De AFM heeft Rendero in onderzoek en heeft in dat kader informatieverzoeken gedaan. Daaraan heeft deze partij echter niet voldaan.

Aanbieden van effecten in Nederland

Rendero bood het publiek via de website www.renderogroep.nl de mogelijkheid om te participeren in Rendero. Ze vermeldde op haar website dat zij participeert in “groene energie, beurshandel via gerenommeerde handelaren en diverse soorten obligaties (…)” en investeert en belegt als participatiemaatschappij in bedrijven, instellingen en projecten. Rendero heeft hierbij aangegeven dat de investeringen een vast rendement opleveren van 8 procent per jaar.

Hieruit volgt dat Rendero mogelijk effecten heeft aangeboden. Dat mag volgens de Wet op financieel toezicht niet zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die Rendero verricht. Ook wil de toezichthouder een afschrift van de overeenkomst ontvangen die deelnemers met deze partij sluiten. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Rendero is wettelijk verplicht medewerking aan het onderzoek van de AFM te verlenen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Sinds 17 september 2015 is Rendero daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel