Terug

AFM publiceert veelgestelde vragen en antwoorden over nieuwe regels voor het beloningsbeleid van financiële ondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is 7 februari 2015 van kracht geworden en is van toepassing op alle financiële ondernemingen. Deze wet geldt voor alle functies binnen een financiële onderneming en dus niet alleen voor managementfuncties of functies met een verhoogd risico. Nieuw is onder meer dat een plafond geldt voor variabele beloningen van 20% van de vaste beloning (het bonusplafond).

Er geldt voor het bonusplafond een overgangsregeling voor bestaande (arbeids)contracten die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten: het bonusplafond is in dat soort gevallen tot en met 31 december 2015 nog niet van toepassing. Vanaf 1 januari 2016 moet elke financiële onderneming – behalve beheerders van beleggingsinstellingen en ondernemingen die voor eigen rekening handelen en geen klanten hebben - voor alle medewerkers die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, inclusief uitzendkrachten en freelancers, rekening houden met het bonusplafond. De overige bepalingen, waaronder de verplichting tot het hebben van een beheerst beloningsbeleid, zijn al van kracht.

Door de invoering van het bonusplafond is het van belang dat duidelijkheid ontstaat over wat onder variabele dan wel vaste beloningen wordt verstaan. De AFM heeft daarom, mede op verzoek van marktpartijen, veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel