Terug

ESMA consulteert markt over elektronische jaarverslaggeving

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De European Securities and Markets Authority (ESMA) consulteert de markt over ESEF, een Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse financiële verslaggeving (jaarrekening en bestuursverslag) van (effecten)uitgevende instellingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept Nederlandse stakeholders op hun visie te geven.

De consultatietermijn staat open tot 24 december 2015

ESEF zal vanaf 1 januari 2020 verplicht worden voor alle uitgevende instellingen in de Europese Unie. In het gepubliceerde consultatiedocument legt ESMA de door haar overwogen opties voor aan de markt.

Oproep aan Nederlandse stakeholders

De AFM roept Nederlandse stakeholders op hun visie te geven op de onderwerpen die in het consultatiedocument door ESMA worden behandeld. Daarbij gaat het met name om de vraag welk deel of delen van de financiële verslaggeving in een gestructureerd formaat zouden moeten worden gepubliceerd en welk gestructureerd formaat (bijvoorbeeld XBRL en iXBRL) daarbij de voorkeur heeft.

Daarbij wordt ook gevraagd naar de kosten, baten, voordelen en nadelen die de verschillende opties voor de verschillende stakeholders met zich mee zouden brengen. Hoe ESEF zal worden ingevuld, is voor de Nederlandse context onder meer interessant in relatie tot nationale initiatieven op het gebied van gestructureerde jaarverslaggeving, zoals Standard Business Reporting.

Mede op basis van de uitkomst van de marktconsultatie zal ESMA de technische reguleringsnormen voor ESEF finaliseren en ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie.

De consultatietermijn sluit op 24 december 2015.

Bij vragen kunt u terecht bij het Ondernemersloket van de AFM. Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel