Terug

AFM legt 5 Star Services Holding last onder dwangsom op

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan 5 Star Services Holding (5 Star). De AFM vermoedt dat 5 Star rechten van deelneming in een beleggingsinstelling heeft aangeboden of nog steeds aanbiedt, zonder te beschikken over een vergunning. De toezichthouder heeft 5 Star om informatie gevraagd, die ze nodig heeft om vast te stellen of deze onderneming inderdaad de wet overtreedt. 5 Star heeft deze informatie nog niet overhandigd.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
08-10-2015 16-11-2015 03-02-2016 (1) geen

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering

Money management

5 Star biedt via een Ierse dochteronderneming deelnemers de mogelijkheid om een zogenaamd “percentage allocated money management” account te openen. Het account wordt gekoppeld aan een zogenoemd masteraccount, waarop transacties worden verricht en waarmee op het account van de deelnemer winsten worden gegenereerd.

De AFM vermoedt dat er sprake is van het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een vergunning van de AFM. De toezichthouder heeft onder meer om een beschrijving van de activiteiten, de gegevens van deelnemers, een organogram, informatiemateriaal, een jaarverslag en rekeningafschriften gevraagd om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

5 Star heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 23 oktober 2015 is 5 Star daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat 5 Star niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel