Terug

CBb vernietigt boetes marktmanipulatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Uitspraak is onherroepelijk

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep twee boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vernietigd. De boetes (2x €12.000) waren in 2011 opgelegd aan de heer Kadijk.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
08-07-2011 25 januari 2012 (1) 2 mei 2013 (2) 22 mei 2013 (3)
5 juni 2013 (4)
22 januari 2015 (5)

(1) De AFM heeft het bezwaar tegen het boetebesluit ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Kadijk gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar van de AFM vernietigd en het boetebesluit herroepen.
(3) Kadijk heeft hoger beroep ingesteld.
(4) De AFM heeft hoger beroep ingesteld.
(5)  Het CBb heeft de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam bevestigd en de hoger beroepen van de AFM en Kadijk ongegrond verklaard.

Volgens de AFM had de heer Kadijk (Kadijk), medewerker van een handelshuis, e-mailberichten verspreid waar een onjuist of misleidend signaal over Fortis van uitging waardoor er sprake zou zijn van marktmanipulatie. De marktmanipulatie zag volgens de AFM op het feit dat bepaalde informatie in de berichten, namelijk dat het slecht ging met Fortis en dat Fortis meer kapitaal nodig had dan zij deed voorkomen, door Kadijk als feiten werden gepresenteerd, terwijl het in werkelijkheid om speculatie ging.

Volgens het CBb heeft de AFM niet aangetoond dat sprake was van marktmanipulatie. Het CBb oordeelt dat de meningen in de e-mailberichten van Kadijk weliswaar met een zekere stelligheid werden gepresenteerd, maar dat beleggers in het betreffende geval onderscheid konden maken tussen feiten en meningen, terwijl het niet ging om de mening van een gezaghebbend persoon. Bovendien circuleerden de berichten in een periode waarin meer kritische berichten over Fortis verschenen.

Tegen de uitspraak van het CBb staat geen rechtsgang meer open.

De AFM heeft het eerdere persbericht en het boetebesluit van haar website verwijderd. In de praktijk van haar toezicht houdt zij rekening met deze uitspraak van het CBb (uitspraak van 22 januari 2015).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel